Tag Archives: như thế nào được gọi là xuất tinh sớm

Như thế nào được gọi là xuất tinh sớm

Như thế nào được gọi là xuất tinh sớm

NHƯ THẾ NÀO ĐƯỢC GỌI LÀ XUẤT TINH SỚM. Xuất tinh sớm là tình trạng xuất tinh không đạt được ý muốn của người ấy trong hoạt động tình dục.  Có nghĩa là bạn không làm chủ được khi nào mình xuất tinh mà ở đây sự xuất tinh là vô thức hoặc là mất […]