Dương vật giả silicontrong suốt gắn tường

400.000,0

Sản phẩm được làm từ silicon trong suốt hoặc có màu.

Gắn tường, đóng đất cầm tay đều được

Chất liệu mềm mại như dương vật thật